ATEX områder

Har du områder der er støvet eller hvor der lugter?
– Så har du sikkert et ATEX område. Her stilles der krav som du skal overholde, hvis du installerer nogen former for komponenter, som distribuerer eller benytter energi.

Skal noget installeres eller føres igennem dette område, skal det opfylde ATEX direktivet. ATEX (som i daglig tale beskrives som eksplosivområde) er vigtigt at få defineret, da selv små gnister kan forsage store eksplosioner.

Er du i tvivl, så er du velkomment til at kontakte G3 her

Definition

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier.
Målet er at reducere ATEX områder og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige af virksomhedens installationer, samt at man uddanner de medarbejdere, som færdes i de eksplosionsfarlige områder, så de ikke er til fare for sig selv og andre. Der skal skiltes tydeligt med denne fare.

Eksempler på ATEX områder:


Områder med støv af
o Mel
o Savsmuld
o Kemisk støv

Områder med gasser
o Opbevarings steder for flaskegas
o Biogasanlæg
o Gylleanlæg
Områder med dampe
o Olie rafinaderier
o Tekstil tryk
o Rensekarsanlæg

Bekendtgørelser omhandlende ATEX og udstyr i ATEX områder
Ved at klassificere områder som eksplosive, kan man sikre dem mod eksplosioner, så personskade kan undgås. Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark.

Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk beredskabsplaner, dokumentation af område og udstyr, arbejdsinstrukser og uddannelse, instruktioner i rengøring, instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold, samt beskrivelse af processer og aktiviteter.
Direktiv 94/9/EF: Hvilket materiel og sikringssystemer kan anvendes i klassificerede områder

Under dette direktiv findes en stribe af fælles europæiske standarder, som beskriver hvilke krav materiellet skal leve op til. Der er tale om både mekanisk og elektrisk materiel. Standarderne er godkendt af Kommissionen, som harmoniserer standarder gældende i hele EU, og lister dem i OJEC (Official Journal of the European Communities).

Derudover findes der en række standarder som anvendes ved installation, inspektion før ibrugtagning, eftersyn, vedligehold og reparation.
Disse standarder giver instruktion om krav til både materiellet og dets installation, men også til uddannelse af medarbejderne.

AT-bekendtgørelse: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015 kan læses her
EU's Vejledninger til direktivet kan læses her
Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked