Byggepladsen

G3 hjælper med at indrette byggepladsen så den er sikker og effektiv under hele byggeriet. Audit på byggepladsen tager vi også ansvaret for, således at du kan være sikker på, at arbejdsmiljølovgivningen er overholdt både i projekterings- og i byggefasen. Kontakt G3 solutions provider for mere information.

  

  

Hvem, hvad og hvordan?

 

Der er mange ting, som skal være på plads når man indretter en byggeplads. Det er bygherren, som har ansvaret for at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt. En byggeplads skal sikres, således at uvedkommende ikke kan komme ind. Det er bygherrens ansvar at ingen kommer til skade på bygge pladsen mens byggeriet foregår. Dette gælder både i de timer hvor der arbejdes, men også i de timer hvor der ikke arbejdes. Derfor er det at anbefale, at en byggeplads indhegnes og overvåges, for at undgå uvedkommendes indtrængning på byggepladsen.

 

På byggepladsen skal der som minimum skiltes med:

-          Virksomheder, som er repræsenteret på byggepladsen

-          Hoved entreprenør

-          Ansvarshavende

-          Sikkerhedsansvarlig

-          Samlingspunkt

-          Påbud og advarsler

-          Førstehjælpsudstyr

-          Brandslukningsudstyr

 

 

Det er vigtigt, at byggepladsen er indrettet således, at al færdsel kan ske på sikker vis og at materialer opbevares således, at de ikke er til fare for omgivelserne.

Der skal være oprettet adgangsveje og flugtveje på byggepladsen.

Affald skal sorteres og opbevares efter gældende regler. Vær opmærksom på at kemiske produkter skal håndteres efter produktets datablad.

Det er vigtigt at byggeledelsen har et overblik over byggepladsen og antallet af medarbejdere, som er på pladsen i tilfælde af en ulykke.

Medarbejdere på byggepladsen skal tydeligt kunne identificeres med navn og tilhørende virksomhed. Det anbefales at medarbejderne bærer et synligt stamkort. Denne identifikation anvendes både ved myndighedskontrol men også ved evt. skadestilfælde.

 

Her kan du finde vejledningen om indretning af byggepladsen

 

G3 hjælper dig gerne med at indrette din byggeplads og lave den overordnede sikkerhedsstruktur, således alle virksomheder på pladsen har samme opfattelse og tilgang til opgaven. Sikkerhedskoordinering og audit gennemfører G3.

Sikkerheden på arbejdspladsen er vigtig, også for dine medarbejdere.

Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked