Maskinsikkerhed

Alle tekniske apparater er omfattet af maskindirektivet, dette betyder at det skal være sikkert at installere, servicere og betjene samt at bortskaffe.

I begrebet maskinsikkerhed er der utrolig mange aspekter som du kan læse nærmere om her.

Siger du af og til ” der skal man ikke lige holde” eller ”den låge der, skal helst være sat på inden vi kører”

– altså bruger du tiden på at oplyse andre om nogle uhensigtsmæssigheder?? Så skal der foretages noget... Først én risikovurdering og derefter skal der laves analyse for at se, hvad der kan gøre enheden mere sikker.

Vores erfaring viser, at jo tidligere man vender opgaven med G3, jo færre penge bruger man på sikkerhed. Grunden til dette er, at man i design fasen får tilpasset produktet til de sikkerheds- og sundhedskrav som er gældende for produktet og derved ikke skal lave en tillægsløsninger bagefter.

 

Det er ejeren som har pligten til at maskinen eller produktet er så sikkert som muligt og, at der er adgang til bruger-, service- og installationsvejledningen. Det er brugerens ansvar at overholde producentens vejledninger og anvende eventuelle værnemidler.

G3 hjælper dig gennem alle faser omkring sikkerhed, så kontakt os hvis du ønsker yderlig information

 

 

Nødstop

Alle maskiner nye som gamle skal være udstyret med et nødstop som hovedregel. Nødstoppet skal være placeret der hvor operatøren normalt opholder sig under drift. Er der flere steder hvor der opholder sig personer under drift bør der også være nødstop tilgængelig på disse steder.

 

Lysgitre og lysbomme

Har I optisk sikkerhed på jeres maskiner? så skal du være særlig opmærksom på de krav der stilles til daglig test og kontrol. Der er fastlagt og defineret en fast testrutine i standarden om anvendelse af optisk sikkerhed til detektering af en persons tilstedeværelse,  den beskriver f.eks: 

- Sikkerhedessystemet skal være fri for fejl

- Sikkerhedsudstyret skal være monteret efter producentens anvisninger

- Forbikobling af sikkerhedssystemet må kun kunne ske via en valideret metode 

- Automatisk muting af lysbomme eller lysgitre skal ske efter TS 62046

- Test objekt til muting skal være min Ø 500mm

- Muting sensoren skal placeres i samme højde som den laveste sikkerhedsstråle eller højere

- Mutingen skal foregå på produktet og ikke på pallen eller transportenheden.

 

Ældre maskiner

Har du ældre maskiner i din virksomhed, så skal du være opmærksom på at du har ansvaret for at de er sikre og lever op til de krav der er til maskintypen. Dette vil som oftest betyde at der skal være brugervejledning, servicevejledning og klare instruktioner på hvordan en maskine må og kan anvendes.

Det er et krav, at der skal være ét nødstop på stationære maskiner og der skal forelægge en risikovurdering på maskinen så alle farer og risici er beskrevet og analyseret.

Har du spørgsmål omkring ældre maskiner så tag fat i G3.

  

Afskærmninger

Alle bevægelige dele skal afskærmes på en sådan måde, at personer ikke utilsigtet kan komme i berøring med delene, dette gælder også ved dele som har en ekstrem høj eller lav temperatur. Alle afskærmninger skal yde en så sikker beskyttelse, at hverken personer eller dyr kan komme til skade.

Afskærmninger som kan fjernes deles op i to kategorier: Afskærmninger som kan fjernes mens maskinen er i drift og afskærmninger hvor maskinen skal være bragt i sikker tilstand før de må fjernes.

Dette betyder at der er forskellige krav, kravene kan f.eks. være:

- Overvågning

- Lås

- Lås med overvågning

Teknologier som kan anvendes til afskærmninger.

- Fast del af maskinen som ikke kan fjernes ved brug af værktøj

- Optisk afskærmning

- Mekaniske barrierer

- Hegn (godkendt efter gældende regler og opsat herefter) 

- fysiske afstande

- Visuelle markeringer

 

Alle disse teknologier har hver deres fordele og anvendelses områder, det er derfor vigtigt at der bliver arbejdet grundigt med risikovurderingen fra begyndelsen af. Ud fra risikovurderingen kan det afgøres, hvilken teknologi der kan anvendes til at beskytte mod en given fare.

 

Låger og døre

Er maskinen udstyret med låger eller en dør ind til maskinen, så skal disse opfylde de gældende krav. det er vigtig når man vælger at lave en låge eller dør at sikkerhedsniveauet opretholdes. Ofte kræves der overvågning eller lås på disse.

husk, at hvis en person kan fanges bag, skal der være udstyr som gør flugt mulig og eller et nødstop i området.

 

 

 

 

Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked