Sporbarhed

Ved du hvilke komponenter og fra hvilken leverandør, der kommer i hvert enkelt af dine produkter?

Høj kvalitet baseres på, at man ved hvem der er leverandør og hvilke arbejdsprocesser der er blevet brugt til at producere det enkelte produktet med.


Sporbarhed og etisk handel


Når man taler om etisk handel, så er sporbarhed en meget vigtig del. Sporbarheden gør det nemlig muligt at finde ud af præcis, hvor det enkelte produkt er kommet fra – feks. Et træ produkt bør indeholde: hvilken skov, og hvilken del af skoven kommer det fra, hvilken skovgruppe har fældet det, og hvor er det blevet forarbejdet. 
Sporbarhed er dermed generelt med til at sikre at kvaliteten er, som lovet. Den sikrer også, at hvis varen kommer fra et bestemt sted, som stiller bestemte krav, at disse krav også er blevet overholdt. Det kan være krav om hygiejne, krav om at arbejderne skal have en mindsteløn, krav om sikkerhed på arbejdspladsen osv. 


Fødevarer

En virksomhed skal have styr på, hvem den får leveret fødevarer fra, og hvem den sælger til.

​​Sporbarheden er vigtig i forbindelse med opsporing af, hvilke kunder eller andre virksomheder der har købt virksomhedens varer, hvis der fx bliver fundet en fejl ved produktet, der betyder at varen skal trækkes tilbage fra markedet.
Sporbarheden er også afgørende for opsporing af smittekilden til en fødevarebåren sygdom i et produkt.
Reglerne om sporbarhed opstod i kølvandet fra skandalerne i 1990'erne med bl.a. kogalskab og dioxin i fødevarer. Der er tale om fælles regler for alle EU-medlemslande – reglerne står i artikel 18 i Fødevareforordningen.
Bemær​k, at der for spireprodukter, frø og animalske fødevarer gælder strengere regler for sporbarhed, end der gør for andre varer.
 
G3 solutions provider er din partner i at få en høj kvalitet og ensartethed i dine produkter.
Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked