Vejledninger fra arbejdstilsynet

Har du styr på arbejdstilsynets vejledninger?

Her har du en godkendt smutvej, hvis du følger arbejdstilsynets vejledninger er du på juridisk sikker grund hvad angår arbejdsmiljø og indretning af tekniske hjælpemidler. G3 arbejder dagligt med disse vejledninger og kan besvare dine spørgsmål og hjælpe dig til en sikker hverdag.

Er du usikker på om din arbejdsplads overholder arbejdsmiljølovgivningen, så kontakt G3  her.

AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

AT-vejledninger bruges til:
- at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
- at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
- at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
- at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Er en At-vejledning bindende?

AT-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en AT-vejledning.
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.
Når en AT-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en AT-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv.

Alle gældende vejledninger kan findes her
Alle gældende bekendtgørelser kan findes her
Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked