Advarselsskilte

Nedsæt risikoen for uheld og ulykker!

Advarselsskilte er det første skridt på vejen. Ved at informere om de farer der er i området, hjælpes dine medarbejdere til øget opmærksomhed og hermed nedsættes faren for uheld og ulykker.


G3 Solutions provider er din leverandør af advarselsskilte til et hvert formål, bestil her

Har du brug for skilte i et andet design eller udformning, så kontakt os på 22 66 19 80

 

 

Advarselsskilte hvor, hvornår og hvorfor?

Advarselsskiltene skal anvendes alle steder hvor der er en fare, om den er åbenlys eller skjult har ingen betydning. Det er vigtigt at skiltene er udformet efter gældende regler. Hvis der designes andre advarselsskilte end dem der er i standarden, skal der udleveres information til alle der færdes i det pågældende område, så skiltenes betydning er kendt for alle.


Advarselsskilte bruges til at advare personer om de fare der er i et område, det kan f.eks. Være:


-          Selvkørende trucks
-          Brand- eksplosionsfare
-          Ætsende stoffer
-          Kran i lokalet
-          Epoxy arbejde
-          Roterende maskindele
-          Farlige dampe
-          Støv
-          Støj
-          Snublefare
-          ATEX – Eksplosive stoffer i området
 
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, læs den fulde tekst her


Anvendelse, udformning og vedligeholdelse m.m. af sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning


§3. Hvor der under arbejdet kan opstå fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt ved tekniske foranstaltninger eller andre foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.


         Stk. 2. Arbejdsgiveren skal inddrage enhver risikovurdering, der er i hans arbejdsplads vurdering udarbejdet i overensstemmelse med §§ 6 a og b i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

         Stk. 3. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter følges for signalgivning, som er anført i bilag 2. Stk. 2.

Desuden skal de særlige forskrifter følges for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.m. for:
Sikkerhedsskilte, som anført i bilag 3.
Lydsignaler, som anført i bilag 4.
Lyssignaler, som anført i bilag 5.
Mundtlige anvisninger, som anført i bilag 6.
Tegngivning, som anført i bilag 7.
Afmærkning af visse beholdere og rørsystemer, som anført i bilag 8.
Afmærkning af ildslukningsmateriel, som anført i bilag 9. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt færdselsveje, som anført i bilag 10.

§5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i betydningen og anvendelsen af signalgivning.
 
Har du spørgsmål omkring skiltning er du velkommen til at kontakte G3 Solutions provider.
 
G3 Solutions Provider levere advarselsskilte i alle former og til alle formål. Bestil her

 

Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked