Spring til indhold
Hjem » Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Når der arbejdes med arbejdsmiljø, er det meget vigtigt at de enkelte medarbejdere er med i processen. Arbejdet er et meget personnært emne, det som kan være godt for den ene medarbejder, kan skade den anden.

Virksomheden er derfor, forpligtet til at indrette og tilrettelægge arbejdsopgaver og funktioner således, at de belaster medarbejderen mindst muligt. Arbejdsmiljø er er ikke kun støj, støv og ergonomien, det er også ting som arbejdspres, ledelsesstil, mobning, rygning osv.

Arbejdet med arbejdsmiljø en kontinuerlig opgave og fokus ændre sig over tid, det er vigtigt at få inspiration udefra eller anvende eksterne til at lave de underliggende undersøgelser, for at sikre at medarbejderne er hørt og at arbejdet bliver struktureret på en måde, så alle kan se hvad der arbejdes med på området.

Byggepladsen

KEMI

Lovgivning & Standarder om Arbejdsmiljø

Sikkert på Job

Er der forskel på det arbejde omkring arbejdsmiljø på kontoret og i produktionen?

Nå vi kigger på den grundlaget så er svaret nej, vi skal søge for at alle medarbejdere har det bedst mulige arbejdsmiljø, dette betyder at de fysiske rammer, mængden af opgaver, tonen, respekten mellem medarbejderne er god og positiv ligesom de ergonomiske aspekter er tilrettet den enkelte medarbejder.

AVP – Arbejdes Plads Vurdering

Denne er en vigtig del af arbejdsmiljø indsatsen, men den kan ikke stå alene, derfor er det vigtigt at sikkerhedsorganisationen og ledelsen er i tæt dialog omkring de udfordringer som der er på arbejdspladsen. Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet er ikke noget der klares på én time eller to, det er en kontinuerlig opgave som kræver mere eller mindre fokus over tid. der kan opstå pludselige udfordringer i dele af virksomheden, som der skal handles på hurtigt og på andre tidspunkter kan det være stille og en del af det daglige arbejde.

Skal der laves en vurdering på alle lokationer når vi laver det samme?

Når vi taler om arbejdsmiljø, så er der noget som kan overføres fra sted til sted, men der er bestemt også meget som er nødvendigt at lave individuelt på alle lokationer. derfor er det stadfæstet i loven at der skal være en sikkerhedsrepræsentant, hvis der er over 10 medarbejdere, denne medarbejder er en del af sikkerhedsorganisationen som har den direkte kontakt til topledelsen.

Du kan finde mere information om APV hos arbejdstilsynet,

Arbejdspladsvurdering – Arbejdstilsynet (at.dk)

– Vi hjælper dig med udførelsen af vurderingerne og analyserne

Få kontakt med os i en fart

Tak for din besked