Spring til indhold
Hjem » ATEX

ATEX

Eksplosioner skal undgås, derfor skal ATEX direktivet bruges.

ATEX er betegnelsen for eksplosionsfarlige atmosfære.

Denne opstår hvor letantændelige væsker, væske tåger, gasser eller støv kan forekomme. Blandes dette med ilt, kan det antændes og skabe en eksplosion.

Med ATEX direktivet, er målet at eksplosioner skal undgås. Dette gøres med en meget grundig risikovurdering og analyse både maskine, produktion og materialet.

Når denne risikovurdering og efterfølgende analyse foretages er det med fokus på materialets enskaber og tændkilder i området. Processer hvor man mixer forskellige materialer, under forskellige temperaturer. Alle disse ellementer er en del af analysen for at undgå eksplosioner

Eksplosioner skal undgås
Læs mere om ATEX herunder:

ATEX i maskiner.

ATEX i produktionen.

ATEX Risikovurdering.

ATEX – klassificering af områder

ATEX Lovgivning & Standarder

Arbejdstilsynets vejledninger om ATEX.

Risikovirksomhed

Europæiske ATEX-direktiver

De Europæiske direktiver regulerer forholdene i Danmark og resten af Europa:

ATEX direktivet 1999/92/EF EUR-Lex – 31999L0092 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ATEX direktivet 2014/34/EU EUR-Lex – 32014L0034 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Atex

Direktiverne specificerer, hvordan materiel, maskiner og områder skal mærkes og godkendes, samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.

Når der tales om materiel, skal både komponenten og maskinen som den installeres i, opfylde de beskrevne krav.

Så anvendes en ATEX godkendt komponent og denne ikke installeres efter producentens anvisninger. Så kan maskinen ikke opfylde den samme klassifikation som komponenten.

Læs mere om:

Få kontakt med os i en fart

Tak for din besked