Spring til indhold
Hjem » Lovgivningen

Lovgivningen

MaskinsikkerhedMaskindirektivet kan hentes her:

EUR-Lex – 32006L0042 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Standarder

ISO standarder gør det nemmere for dig at specificere den ønskede kvalitet overfor såvel leverandører som kunder. Ved at bruge disse standarder fjernes mange tvivlsspørgsmål omkring produktet og hvorledes det kan/skal produceres.

G3 solutions provider hjælper dig med at specificere de standarder, der kan give en merværdi for dig og dine produkter.

Du kan få fat på en konsulent fra G3 her

Mine kunder eller leverandører specificerer ikke efter standarder…

Vi oplever ofte tvister mellem parter som ikke er enige om, hvad der er bestilt og hvad der er leveret. Mange af disse tvister kunne have været undgået, hvis begge parter havde specificeret deres ønsker med en reference til en standard.

Standarderne præciserer f.eks:

  • Måletolerancer
  • Udbøjning
  • Valg af materialer til div. miljøer
  • Korrosionsbeskyttelse til div. miljøer
  • Produktionsmetoder

Det giver både dig, som producent og kunden et fælles referencepunkt, når pris og kvalitet skal fastlægges.

Arbejdstilsynets vejledninger

Vejledninger fra arbejdstilsynet - www.g3.dk

Har du styr på vejledninger fra arbejdstilsynet?

Vejledninger fra arbejdstilsynet skal du have styr på.

Her har du en godkendt smutvej, hvis du følger arbejdstilsynets vejledninger er du på juridisk sikker grund hvad angår arbejdsmiljø og indretning af tekniske hjælpemidler. G3 arbejder dagligt med disse vejledninger og kan besvare dine spørgsmål og hjælpe dig til en sikker hverdag.

Er du usikker på om din arbejdsplads overholder arbejdsmiljølovgivningen, så kontakt G3 her.

Arbejdstilsynets vejledninger, beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal tolkes.

AT-vejledninger bruges til:

  • at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
  • at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Er AT-vejledninger bindende?

AT-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på love og bekendtgørelser, som er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en AT-vejledning.

Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv. men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en AT-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv.

Alle gældende vejledninger og bekendtgørelser kan findes her

Der er udgivet disse to nye bekendtgørelser som er vigtigt at have for øje når man arbejder med maskiner, ombygning og opstilling:

Indretning af tekniske hjælpemidler – Arbejdstilsynet (at.dk)

Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Arbejdstilsynet (at.dk)