Spring til indhold
Hjem » Maskinsikkerhed » Maskinforordning

Maskinforordning

Her på siden vil du finde information omkring den nye maskinforordning.

EU-Kommissionen & Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning. Den vil fra den 20. januar 2027 erstatte maskindirektivet i EU-landene, og dermed skal fabrikanter, importører og distributører af maskiner også i Danmark tilpasse sig ny lovgivning.

Maskinforordningen – forordning EU 2023/1230 – omfatter maskiner og relaterede produkter. Dette er udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, herunder sikkerheds-software, løftetilbehør, kæder, tove og tekstilbånd og aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler.

Desuden gælder forordningen for delmaskiner, dvs. næsten færdige maskiner, som ikke har en selvstændig anvendelse. Nogle produkter er undtaget fra maskinforordningen. Det drejer sig om nogle produkter under lavspændingsdirektivet (LVD). Med den nye forordning vil der desuden være undtagelser for nogle produkter, hvis de er omfattet af radioudstyrsdirektivet (RED).

Sikkerheds- og sundhedskrav

Kravene til risikovurderinger, muligheden for at teste sikkerhedsfunktioner og adgangen til at redde mennesker ud af maskiner skærpes med den ny maskinforordning. Der kommer også øgede krav til brugsanvisninger omkring behov for udsugning og niveau for vibrationer, og hygiejnekrav til fødevaremaskiner kommer også til at omfatte drikkevand.

Derudover kommer der en række specifikke krav til sikkerheden for autonome førerløse maskiner. Mobile maskiner skal sikres mod at komme i berøring med strømførende luftledninger, hvor det er relevant. Og derudover bliver der krav om tvangskobling og alarm på sædefastholdelsessystemer i mobile maskiner, forudsat at det ikke øger den sikkerhedsmæssige risiko.

Kravene til delmaskiner skærpes, således at delmaskiner fremover skal opfylde alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Delmaskiner skal endvidere have en detaljeret monteringsvejledning med alle relevante oplysninger.

Væsentlige ændringer kræver ny CE-mærkning

I maskinforordningen er begrebet ”væsentlig ændring” blevet defineret. Det er tydeliggjort, hvornår der er krav om ny CE-mærkning af en maskine eller et relateret produkt, hvor den, der foretager ændringen, bliver betragtet som fabrikant.

Det kommer fremover til at fremgå af forordningen, at en væsentlig ændring er en fysisk eller digital ændring, som ikke er forudset af fabrikanten og som påvirker sikkerheden ved at skabe nye farer eller ved at øge risikoen. Desuden skal ændringen kræve yderligere afskærmning eller beskyttelsesudstyr, som ændrer styresystemet, eller der skal være behov for yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at sikre stabilitet eller mekanisk styrke, hvis noget skal defineres som en væsentlig ændring og føre til krav om ny CE-mærkning.

Krav om tredjepartskontrol for seks produkter!

Langt de fleste maskiner og relaterede produkter vil alene være omfattet af fabrikantens egen kontrol.

Seks produkter bliver dog omfattet af obligatorisk tredjepartskontrol. Det er aftagelige kraftoverføringsaksler, afskærmninger til aftagelige kraftoverføringsanordninger, autolifte o.l., patrondrevne boltepistoler o.l., sikkerhedskomponenter med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd samt systemer i maskiner med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd.

Derudover videreføres maskindirektivets krav til 19 andre produktkategorier med krav om, at de skal tredjepartskontrolleres, hvis de ikke er fremstillet i henhold til en relevant harmoniseret standard.

Mulighed for digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer

Med den nye maskinforordning bliver der mulighed for, at fabrikanterne kan levere digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer. Det er godt for miljøet og kan spare de erhvervsdrivende for betydelige omkostninger. Der er visse krav forbundet med det at levere digitale brugsanvisninger. Fx skal der medleveres sikkerhedsinformation på papir til forbrugerprodukter.

Anvendelsestidspunkt

Den ny forordning træder i kraft 20 dage efter den officielle EU-offentliggørelse, men derefter er der tre et halvt års frist, før den skal anvendes og formelt afløser maskindirektivet. Dermed får berørte virksomheder tid til at tilpasse sig de nye regler, før de bliver en del af hverdagen.

Maskinforordningen skal anvendes fra den 20. januar 2027, og samme dag ophæves maskindirektivet.

Virksomheder kan fortsat efter januar 2027 sælge maskiner, der er bragt i omsætning, inden maskindirektivet ophæves. Ligeledes er EF-typeafprøvningsattester i henhold til maskindirektivet fortsat gyldige, indtil de udløber.

Du finder den nye forordning her EU2023/1230 på alle officielle EU sprog.