Spring til indhold
Hjem » Maskinsikkerhed » Risikovurdering og analyse

Risikovurdering og analyse

Risikovurdering.

Risikovurdering

På alle tekniske hjælpemidler og maskiner skal der laves en risikovurdering. Dette er producentens opgave.

MEN, ejeren har også pligt til at lave en risikovurdering når maskinen er installeret og inden den tages i brug. Dette er for at sikre at der ikke er noget i miljøet omkring maskinen som kan gøre maskinen farlig.

Ved flytning af ældre maskiner er det ejeren som har ansvaret for at der forefindes en risikovurdering og analyser heraf.

G3 er specialister i at udføre risikovurderinger og analyser, kontakt os for at få en nærmere dialog omkring dit projekt.

Gå tilbage til maskinsikkerhed her

Risikovurdering og Risikovurdering

Risikovurderingen af en maskine skal startes så tidligt som muligt i projektfasen eller ved start af ombygning/installation af ældre maskinanlæg. Ved at få lavet risikoanalyse og risikovurdering på maskinen tidligt, kan det være med til at fjerne farekilder, da risikonedsættelsen måske kan implementeres i designet eller i konstruktionen af maskinen.

Vi kan deltage i processen med risikoanalyse og risikovurdering af maskinen. Dette gælder også selvom I er halvvejs eller har implementeret risikonedsættelse på nogle områder af maskinen.

Her er nogle af de opgaver, vi kan være ansvarlige for i forbindelse med risikovurderingen.

• Kontrol af direktiver og standarder som vedrører maskinen
• Identificering af farekilder på maskinen
• Risikovurdering af farekilder ISO12100
• Forslag til risikonedsættelse
• Validering af sikkerhedsløsning og implementering
• Beregning af krævede PL-niveauer for styresystemet DS/EN ISO 13849-1
• Valg af styringskategori til styresystemet
• Beregning af CCF, DC, MTTFd, PFHd osv. for styresystemet
• Validering af styresystemet ud fra DS/EN ISO 13849-2
• Beskrivelse af maskinens begrænsninger og formål
• Dokumentering af alle ovenstående punkter

Risikovurdering Diagram

Vi hjælper jer.

Vi hjælper jer med at sikre, at jeres maskine overholder maskindirektivet og evt. andre relevante direktiver samt gældende standarder. Hvis i benytter eksterne samarbejdspartnere og leverandører i forbindelse med konstruktionen og design af jeres maskine, kan vi være den overordnet sikkerhedsled. Dette giver jer en sikkerhed for at reglerne er tænkt med ind i alle stadier og mindsker de risikonedsættende tiltag som ville skulle implementeres senere i processen.