Spring til indhold
Hjem » Referencelisten

Referencelisten

Referenceliste

Herunder vil du kunne læse om nogle af de opgaver, som er blevet løst af G3 gennem tiden.

Jernindustrien

G3 har udført et stort antal opgaver i jernindustrien, alt fra enkelte maskiner til hele produktionslinjer. Kundernes udfordringer har varieret meget fra tungt arbejde til samarbejdet mellem maskine og personalet. G3 har lavet alt fra layout af produktionen til beskrivelser af arbejdsprocesserne i denne branche.

Arbejdsmiljø

G3 er specialist i arbejdsmiljø også i din branche. Vi har gennemført projekter sammen med alt fra bedemænd til den tunge smedevirksomhed, ja selv tandlæger har fået noget ud af et besøg af G3 og har minimeret sygdage og slid på personalet pga. forkerte arbejdsstillinger.

3D Print

 Den seneste tid har budt på mange nye muligheder med 3D teknologien både i stor og lille skala, så om printeren skal printe en lille prototype eller om den skal printe et hus gør ingen forskel. maskinen i sig selv skal opfylde lovens krav – det er her G3 gør den store forskel og sikre både producent og brugeren af printeren – til 3D print følger der som regel også meget andet udstyr med som kan være omfattet af ATEX direktivet. 

Robotter

G3 har udført mange opgaver i forbindelse med robotter både i industrien men også i forbindelse med hjælpemiddels-delen til ældre og handikappede. Opgaverne har været at risikovurdere robotten ifh. til dens omgivelser, men også softwaren og ikke mindst brugen af robotterne når de er i slutbrugerens varetægt.

Brugsgenstande

G3 har været konsulent på mange brugsgenstande, lige fra ide til færdigt produkt. Vi har også hjulpet importører med at få dokumentationen på plads på de produkter som de har ønsket at sælge i EU.

Her kan b.la. nævnes: El-cykler, Emnevaskemaskine, Akku bindemaskine, blodprøveudtagningsapparat.

Træningsudstyr

G3 ved at vi har brug for motion, men disse maskiner skal også være sikre. Derfor har flere af producenterne anvendt G3 til at gennemgå maskinerne, inden de er blevet leveret til kunderne. Vi har været forbi mange maskiner til genoptræning af personer med svære læsioner og almindelige træningsmaskiner til fitness centrene.

Trykbærende produktion

G3 har været konsulent for flere virksomheder som har en produktion med trykbærende udstyr, hvilket der stilles mange krav til. Både hvad angår certificering og anvendelsen. Dette samarbejde er typisk endt med en total certificering af både anlæg og medarbejdere. Vil du vide mere så hjælper vi også dig.

Trykkeri  

G3 har lavet en del opgaver sammen med forskellige trykkerier, her har der været fokus på kemihåndteringen og arbejdsmiljøet samt sikkerheden på og omkring maskinerne. Kunderne har øget deres produktivitet efter samarbejdet med G3 i disse projekter. Typisk har vi set at medarbejderne har færre sygdage og gener fra arbejdet.

Pakkeri

G3 har udført meget rådgivning i mange pakkerier, typisk med fokus på ensformigdigt arbejde og tungt arbejde. G3s rådgivning har ført til bedre arbejdsmiljø og mindre slid på personalet. Dette har medført færre sygdage.

Vindmøller

G3 har lavet mange projekter i vindmølleindustrien og i selve møllen. Vi har kompetencerne til at anskue problemstillingerne som kan opstå i disse. Dette har medført at G3 har været en del af designet af sikkerheden for personalet / servicefolket i møllerne. Ligeledes har vi lavet special værktøj til vedligehold og udskiftning af forskellige dele i møllen.

Data opsamling

G3 har været arkitekten bag mange dataopsamlings projekter i forskellige industrier. Data opsamling kan bruges til alt, om du vil vide hvilke komponenter der er i et produkt eller om du vil vide hvem der har solgt produktet så kan det lade sig gøre. 

Kunstværker

G3 har gennem tiden hjulpet mange kunstner med at sikre deres værker, således at publikum ikke kom til skade når værkerne blev udstillet. som kunstner skal du huske at skal folk færdes på eller omkring dit kunstværk eller er der tilsluttet energi til værket så er du forpligtet til at risikovurdere værket og lave dokumentationen på dette. Vi har været en del af både små ukendte værker og store internationale kendte værker. 

Prototyper

G3 arbejder dagligt med prototyper af forskellig art, her er det utrolig vigtigt at de folk som arbejder sammen om projektet altid er viden og de farer og udfordringer som der kan være på og omkring produktet. G3´s arbejde på prototyper kan være alt fra sparing til tovholder på sikkerhedsdelen.

Kundernes tilbagemelding er klar, jo før man tænker sikkerheden ind jo billigere er det, derfor er G3 tilstede ved prototyperne 

Flyindustrien

G3 var med som konsulent på et projekt hvor produktionen skulle sættes i system og hvor kvaliteten på produkterne skulle spores. Fly producenten var meget opmærksom på især backup systemerne og disse kørte vi et selvstændigt projekt på, for at kunne garantere en fejlrate på mindre end 1ppm. 

Efter dette projekt har producenten fået minimeret sine fejl på de leverede fly og ved fejl har de nu en komplet log på alle komponenter i ethvert fly, de har produceret.

Legetøjsindustrien

G3 har stor erfaring med maskiner og udstyr som anvendes til produktion af legetøj til børn og voksne. her har der været fokus på produktsikkerhed over for de små børn men også sikkerheden for medarbejderne som laver meget af det samme i lange perioder.