Spring til indhold
Hjem » Bruger

Bruger

Ifølge Maskindirektivet er en bruger en person, der installerer, bruger eller vedligeholder maskiner eller andre produkter, der er omfattet af direktivet. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at maskinerne eller produkterne bruges korrekt og sikkert i henhold til direktivets bestemmelser.

Få mere information om maskinsikkerhed her

Brugerens ansvar iht. maskindirektivet

Ifølge Maskindirektivet er en brugerens ansvar at sikre, at maskiner eller andre produkter, der er omfattet af direktivet, bruges korrekt og sikkert. Dette indebærer følgende:

  • At sørge for, at maskinerne eller produkterne er installeret og vedligeholdt i henhold til producentens anvisninger og at de ikke ændres eller modificeres på en måde, der kan påvirke deres sikkerhed.
  • At sørge for, at maskinerne eller produkterne bruges af kvalificerede og uddannede personer, der er bekendt med deres sikkerhedsrisici.
  • At sørge for, at maskinerne eller produkterne kun bruges til de formål, de er beregnet til, og at de ikke bruges i farlige eller usikre omstændigheder.
  • At sørge for, at maskinerne eller produkterne er udstyret med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er angivet af producenten, såsom beskyttelsesanordninger og advarsels- og markeringstekst.

Det er også vigtigt for brugeren at rapportere eventuelle sikkerhedsproblemer eller skader til producenten eller myndighederne.

Brugerens ansvar iht. Anvendelsesdirektivet

Anvendelsesdirektivet er et EU-direktiv, der har til formål at sikre, at tekniske hjælpemidler, der bruges i arbejdsmiljøet, er sikre at anvende. Ifølge direktivet er brugerens ansvar at sikre, at tekniske hjælpemidler, der er omfattet af direktivet, bruges korrekt og sikkert. Dette indebærer følgende:

  • At sørge for, at tekniske hjælpemidler er installeret og vedligeholdt i henhold til producentens anvisninger og at de ikke ændres eller modificeres på en måde, der kan påvirke deres sikkerhed.
  • At sørge for, at tekniske hjælpemidler bruges af kvalificerede og uddannede personer, der er bekendt med deres sikkerhedsrisici.
  • At sørge for, at tekniske hjælpemidler kun bruges til de formål, de er beregnet til, og at de ikke bruges i farlige eller usikre omstændigheder.
  • At sørge for, at tekniske hjælpemidler er udstyret med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er angivet af producenten, såsom beskyttelsesanordninger og advarsels- og markeringstekst.
  • At sørge for, at tekniske hjælpemidler er CE-mærket, hvilket er en indikation af, at hjælpemidlet overholder EU-direktiverne og dermed kan være sikre at anvende.

Det er også vigtigt for brugeren at rapportere eventuelle sikkerhedsproblemer eller skader til producenten eller myndighederne.

Få kontakt med os i en fart

Tak for din besked