Spring til indhold
Hjem » Sagkyndig

Sagkyndig

Hvem kan kalde sig sagkyndig når der er tale om maskiner og udstyr?

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler er dette defineret:

” »sagkyndig person« forstås: En person, der har det nødvendige faglige kendskab samt eventuel uddannelse til at kunne gennemføre den pågældende kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, beregning m.v. og foretage de relevante sikkerhedsmæssige vurderinger. Personen har også kendskab til, hvorledes den pågældende kontrol, eftersyn, afprøvning m.v. gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Sagkyndig person indenfor Maskinsikkerhed

Load test of crane

Der er sjælden tvivl om at kraner og andet løfteudstyr skal testes og inspiceres af sagkyndige folk og ofte bliver dette tredje part som f.eks. Certex

Disse virksomheder har en lang historik og har leveret masser af kraner og andet løfteudstyr, dette gør dem til sagkyndige på dette.

Men er disse kran folk også sagkyndige når vi snakker Elinstallationer, Pallereoler, bygninger?

Svaret er typisk NEJ – Det ender også ofte med at en medarbejder fra en virksomhed som skifter til en anden ikke kan opretholde sin Sagkyndig status – da den nye virksomhed har andre produkter og dermed også fare og fundament for deres produkter. det strukturelle kan være det sammen, men forudsætningerne kan være anderledes.

Derfor er det meget vigtigt at være skarp på hvad man skal bruge en sagkyndig til, hvis det er de statiske elementer kan en ingeniør være den rigtige, er spørgsmålet mere om en hændelse skyldes forkert brug / vedligehold – så er det meget mere vigtigt at få en fra producenten som kender produktet gennemgående og har den praktiske erfaring på dette område med dette produkt.

Forskellen på en 3. part og en sagkyndig?

Den væsentlige forskel på de to begreber er at en 3. part kontrollere de forudsætninger et produkt er Ce mærket ud fra og i vise tilfælde også tester ud fra gældende protokoller i den givende C -standard.

Dette betyder at 3. part er mere en kvalitets sikring af et produkt og de forudsætninger som produktet er designet på. typisk kan en 3. part også råde over sagkyndige kompetencer, men dette er ikke altid gældende.

Vi anbefaler at man altid får den sagkyndiges erfaring dokumenteret før en opgave udføres, da en sagkyndigsberetning ofter danner grundlag for en eventuel retslig afgørelse. dermed er det vigtigt at vide hvilken baggrund denne er truffet på.