Spring til indhold
Hjem » Dokumentation

Dokumentation

Alle maskiner og udstyr skal der medfølge en dokumentation som sikre at brugeren, installatøren og ejeren kan bruge, installere og servicere udstyret sikkert i hele levetiden.

Brugervejledning

Alle maskiner og udstyr skal have en brugervejledning / brugsanvisning, fordi personerne der betjener maskinerne, skal kunne arbejde sikkert.

Maskindirektiv stiller skrappere krav, Ved at anvende ISO20607 du et godt fundament til en godt brugsanvisning

G3 tilbyder at hjælpe med at opdatere efter de skærpede krav i maskindirektivet. Vi kan opdatere eller guide jer til hvordan de nye krav kan opfyldes.

For nye maskiner

Vi rådgiver maskinfabrikanter og importører om, hvordan man i praksis skriver en brugervejledning. I ved, hvordan maskinen bruges, vi ved hvad der kræves af en brugervejledning. Desuden kan fabrikanten begrænse sit ansvar ved at skrive en god brugervejledning.

For maskiner, virksomheden selv bygger og bruger.

Maskiner, I konstruerer til eget brug, skal også have en brugervejledning. Den skal indeholde alle nødvendige informationer af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der gælder samme krav, hvis I har flere maskiner, som bygges sammen i en produktionslinje.

For maskiner i brug

Arbejdstilsynet kræver, at der skal være en brugervejledning ved alle maskiner og tekniske hjælpemidler, uanset maskinens alder. Desuden er det et krav, at brugeren kender brugervejledningen og ved, hvor den er placeret.

G3 kan hjælpe med at skaffe, tilrette og skrive brugervejledninger til erstatning for dem I mangler

Dokumentation er en vigtig del af Maskinsikkerhed

Hvor meget skal oversættes til brugerlandets sprog?

Maskiner der bliver solgt i Danmark, skal have en dansk Brugervejledning. Dette betyder, at fabrikanten / importøren skal oversætte det, der har sikkerhedsmæssig relevans for brugen af maskinen. Dette varierer fra maskine til maskine. For maskiner, der eksporteres fra Danmark, gælder der også krav om oversættelse.

Servicevejledning

Ved du hvordan dine maskiner eller tekniske hjælpemidler skal serviceres?

Har du producentens vejledning for service og eftersyn?

Det er vigtigt at alt udstyr bliver serviceret som producenten har beskrevet, da enheden ellers kan blive farlig at anvende.

En servicevejledning skal som minimum indeholde:
 • Producentens navn og kontakt informationer.
 • Produktets navn og type.
 • Beskrivelse af serviceinterval.
 • Beskrivelse af hvad der skal serviceres og hvem der må udfører denne service.
 • Beskrivelse af:
 • Daglig.
 • Ugentligt.
 • Månedligt.
 • Årligt service.
 • Olie / fedttyper der skal anvendes.
Mere information

Det er vigtigt at følge producentens vejledning, I skal være opmærksom på at noget service kræver at det er uddannet personale som udføre dette.

G3 hjælper dig med at få styr på vejledningerne og sætte servicen i system så alle enheder er sikre at betjene.

Installationsvejledning

Til alle produkter skal producenten beskrive hvordan produktet skal installeres.

Installationsvejledningen skal indeholde beskrivelse af de krav der skal overholdes for at sikkerheds- og sundhedskravene er opfyldt. Herunder er der beskrevet nogle af de punkter som bør være med i en installationsvejledning:

 • Krav til underlag
 • Beskriveles af befæstelseskrav og metode(r)
 • Spænding og frekvens
 • Særlige krav til installatøren (f.eks. autorisation eller godkendte kurser)
 • Beskrivelser og illustrationer af de enkelte dele som skal samles
 • Beskrivelser af de kontroller de skal gennemføres før idriftsættelse
 • Beskrivelser  af særlige omstændigheder ved maskine / produktet.
Mere information

Installationsvejledningen kan være en del af brugervejledningen hvis ikke produktet er til fast installation.

G3 er klar til at rådgive dig om indhold og opbygning af installationsvejledninger

Diagrammer

Har du maskiner eller tekniske hjælpemidler er det vigtigt at du har adgang til diagrammerne, hvis de ikke er tilstede kan service og vedligehold blive dyrt, men sikkerheden på enheden kan også forringes og derved skade dine medarbejdere eller produkter.

Der skal forefindes diagrammer over:

 • El
 • Pneumatik
 • Hydraulik
 • Software
 • Andre signaler systemer som f.eks. Lys eller mekanik
Mere information

Ligeledes tilrådes det at der forefindes tegninger og illustrationer af enhedens opbygning, således at service og vedligehold bliver udført efter producentens anvisninger.

Ønsker du en snak om hvilke diagrammer du skal medlevere kontakt G3 her