Spring til indhold
Hjem » Maskinsikkerhed » Ce-mærkning

Ce-mærkning

CE-Mærkning.

Ce-mærkning er et krav fra flere direktiver, Ce-mærkningen kan let udføres når der anvendes harmoniserede standarder. Husk der er krav til dokumentationen på produktet.

Den, der fører et produkt til markedet i EU, er ansvarlig for at produktet er sikkert, derfor skal det Ce-mærkes efter gældende regler.

Så importere du en maskine eller bygger du en maskine som stilles til rådighed for andre så har du pligten til at Ce mærke denne, dette kan du gøre selv hvis du har kendskabet til direktiverne og ikke mindst til hvorledes maskinen er opbygget.

Når vi snakker om Ce mærkning tror mange fejlagtigt at det er et kvalitetsstempel fra en myndighed, dette er det ikke – Det er producentens måde at vise at han mener det opfylder gældende direktiv.

CE-Mærkning og Maskinsikkerhed går hånd i hånd

 Det er ejerens ansvar at maskinen er sikker.

Vi ser desværre mange maskiner med et Ce mærke på som på ingen måde opfylder maskindirektivets minimums krav. Derfor stiller dette store krav, til indkøberen af maskiner, når en maskine er købt og idriftsat så bliver det ejerens ansvar at maskinen er sikker. Var den ikke sikker da den blev installeret, er det ikke nem at påstå den er det efter en måned brug. Vi opfordre altid til at FAT / SAT gennemføres, med en specialist som kender kravene i detaljerne. således at maskinen er lovlig, at anvende og eventuelle fejl bliver rettet af producenten før levering og installation.

Du kan finde maskindirektivet her:

EUR-Lex – 32006L0042 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Har du fremstillet eller ombygget et produkt? Er du sikker på at alt er i orden? – også dokumentationen?

G3 udfører Ce-mærkningen, validering, test, samt kontrol af dokumentation og efterprøver din vurderinger.

Kontakt G3 for at hører nærmere om Ce-mærkning af produkter, maskiner og udstyr
CE-Mærkning af kunst.
Ce-mærkning af kunst

Er dit kunstværk sikkert?

Skal folk kunne gå på dit kunstværk? Skal det hænge i loftet eller er det brugskunst? Sikkerheden vigtig.
Vi vejleder dig i forhold til kravene om Ce-mærkning, så ingen kommer til skade.

Du skal blot koncentrere dig om det visuelle ved konstruktionen, kravene og godkendelsen tager vi os af.

Vi arbejder i mange forskellige nicher og ved hvor vigtigt det er, at der er styr på mærkninger og dokumentationen.

Har du spørgsmål omkring dit kunstværk så kontakt os