Spring til indhold
Hjem » Robot

Robot

Som integrator og bruger af en robot

Er flere krav, der gælder for brug og installation af robotter, afhængigt af robottypen og den industrielle eller professionelle kontekst, hvor de anvendes.

Definitionen på en Robot:

En programmerbar enhed der har 3 eller flere akser, som har multi anvendelse – Så hører enheden uden EN 10218 serien

Generelt er der imidlertid nogle fælles krav, der gælder for de mange typer af robotter, herunder:

Sikkerhedsrisici:

CE-mærkning

Installation

Træning

Vedligeholdelse

Sikkerhedsstandarder

Det er vigtigt at efterleve producentens anvisninger og relevante standarder for at sikre, at robotten installeres og bruges korrekt og sikkert

Validering og CE mærkning.

Når man installere in robot er man integrator og her er man forpligtet til at opfylde EN10218-2 som er en C standard og som sætter de krav der er til de sikkerhedsmæssige aspekter. det er vigtigt at valideringen af de sikkerhedsmæssige aspekter dokumenteres og kan genskabes iht. Anneks G

Inden en robot installation kan CE mærkes er det vigtigt at huske at alle maskiner der står i en robotcelle også skal opfylde EN10218s krav hvad angår sikkerhedskrav.

robotværktøj skal også Ce mærkes hvis der er bevægelige elementer på disse, som f.eks. luftcylindere, vippe, klemme, skubbe, funktioner.

Der er også krav til Co-bots, lad os tage snakken hvis du har disse i tankerne.

Kontakt G3

Maskinsikkerhed på G3.DK